-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۱۲, یکشنبه

آقا بچۀ جمهوری، بر گفتار امرالله صالح چلیپا زد


او گفت: از رهایی شش هزار طالب تروریست هیچ ندامتی نداریم!

روح الله احمد زی سخنگوی وزارت دفاع، اظهارات اخیر امرالله صالح در رابطه به رهایی حدود شش هزار طالب را رد کرد. احمد زی در مصاحبه با طلوع نیوز گفت که جمهوری اسلامی افغانستان از رهایی طالبان که براساس فیصله لویه جرگه، تصامیم رهبری دولت و کمک به روند صلح صورت گرفت، هرگز پشیمان نیست. اکنون «پدرطالبان» هم قادر به فشار و آزادی سازی متباقی زندانیان شان نخواهد بود. 

امرالله صالح قبل ازین گفته بود که رهایی اسیران طالبان یک تصمیم اشتباه و غلط بود که دیگر تکرار نخواهد شد. به نظر می رسد که درجمهوری چهارنفره، رعایت سلسله مراتب مفقودالاثر است. چرا احمدزی که مرتبتش درحد یک مأمور است، گفتار معاااااااااون ریاست جمهههههههههوری را باطل می کند؟ شاید بدین علت است که درجمهوری چهار نفره ( شامل غنی، محب، فضلی و بی بی گل) هیچ نفرپنجمی چلش ندارد. گزارشنامه افغانستان به راپورهایی دسترسی دارد که صلاحیت های معاونین اشرف غنی، درهیچ وزارتی چلش ندارد؛ مگر این که تلویحاً، شفاهاً یا مکتوباً از سوی چهار نفر رده اول به تصویب رسیده باشد. آن ها می دانند که در روح افراد الحاقی به جمهوری شاهی، ترس وگریزاز خویشتن، «ژنتیک» شده است.