-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۱۰, دوشنبه

شورای عالی دولت! یعنی چی!؟


احمد ولی مسعود

 راه نجات کشور، در چسپیدن به قدرت نیست، بلکه در گذشت از قدرت است.

۲۰ سال ناکامی افغانستان، ثمرهٔ بازی قدرت میان چند شخص معین میباشد. به قول خبرنگار به داکتر عبدالله، کشور از همان‌جا که آغاز کرده بود، دوباره به همانجا رسید، یعنی نقطهٔ صفری.

حالا میگویند شورای عالی دولت می سازند. تعریف و هدف این شورا میان مشورتی، تصمیم گیری، وحدت ملی و صلح، سردرگم میباشد. چون صداقت وجود ندارد، مطمئن نیستند برای چه است؟ اونهم در محور داکتر غنی و پس از یکسال تأخیر!

کجا شد حاصل موافقتنامهٔ سیاسی دو نفرهٔ حکومت وحدت ملی قلابی شش ساله؟ چه شد قانونمند سازی صدارت در ساختار نظام که ملیون ها رأی برایش داده بودند؟ به جز تقسیم میکانیکی چوکی میان دو نفر، دعوا بالای معاش و‌مشاور و غوغا برای هیچ، کدام مفاد آن برای مردم عملی گردید؟ مگر هفت سال حکومت داری دو نفره برای هفت نسل کافی نیست تا دیگر مردم امیدی نداشته باشند؟ حساب سیاسیون امتیاز طلب، مشاورین معاش بگیر و مأمورین معذور از خواست مردم جداست.

مانند کف دست میدانم که این شورا سازی ها یک بار دیگر برای ماندن در بازی قدرت به هر قیمت ممکن آغاز گردیده است. اقدامات عوام فریبانه ای که فقط رنج مردم را طولانی تر میسازد.

اگر به وطن صادق استند، وقتش رسیده است تا قدرت را به یک نهاد بی طرف متشکل از شخصیت های با اعتبار اقوام انتقال دهند تا صلح حاکم گردد. سپس چانس خود را در یک آزمون شفاف و عادلانه امتحان کنند، نه با زور و زر خارجی، فساد و تقلبات خاینانهٔ داخلی، پول های اوپراتیفی دولتی.

ولو که پروای قضاوت وجدانی، مردم و تاریخ را ندارند، که ندارند، ولی قطعآ نگران پاسخگویی نزد خدایی باشند که آگاه درون آدمیان میباشد.