-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۲۶, یکشنبه

گزارش: ملانعمان به وسیله شبکه ممتاز ترور شده است

 راپور واصله از منابع امنیتی درکابل

مفتی نعمان فضلی درمدرسه شکردره، مدرسه گلدره و حتی قره باغ، همیشه گروه های تکفیری نظیر داعش و طالب را به شلاق سرزنش می بست و از دایرۀ اسلام بیرون می دانست.

مهم ترین موضع گیری وی، دادن لقب مفتی ناتو و خادم امریکا به استاد سیاف از سوی مفتی نعمان بود و شبکه های سیاف در شکردره و گلدره را برعلیه وی تحریک می کرد. 

مفتی نعمان این راز را نیز فاش کرده بود:

  در سال ۱۳۶۵  استاد سیاف با کوبیدن حکومت کفری در کابل و این که هر فرد باشنده کامل وجب القتل است، در پشاور روزانه برای شیخ های عرب  داستان سرایی می کرد تا دست به کیسه کنند و مواجبی برایش اختصاص دهند. فتوای سیاف برین بود که زمین کابل یک مترکنده شود تا آفتاب مکروب کفری آن را از بین ببرد. وی خانم خود را مخفیانه به کابل فرستاد که درخانه یک دگروال میدان هوایی که از جمله اعضای باند حفیظ الله امین بود؛ چند روزی اقامت داشت. 

هدف خانم استاد سیاف این بود که دختر یک دگروال خلقی را برای پسرخویش خواستگاری و نکاح غیابی کند. سپس او را به کمپ ببو در پشاور انتقال می داد. حال آن که استاد سیاف چپی ها را مرتد می گفت و آن زمان قرار بود دختر یک مرتد را به پسرش تزویج کند. این مساله بعد ها فاش گردید.

گزارش وجود دارد که سیاف مفتی نعمان را  توسط شبکه ممتاز برادرزاده اش پیش در شکردره ترور کرده و از شرافشاگری ها و تکفیرهای وی رها شود. ملانعمان با داوود زی رابطه نزدیک داشت.