-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۲۱, سه‌شنبه

دو نکته فربه!

دو نکتۀ دقیق از عبدالله پیمان

 به نظر من ورود آمرصاحب احمد مسعود به حوزه سیاست تاکنون نتایج نیکوی فراوانی در پی داشته است که در راس همه آنها این دو امر مهم می باشد:

۱- فربه ترین تبعات منفی و ویرانگر فرآیند بن و تحولات حقوقی و سیاسی بعد از آن این بود که حس مالکیت بر سرزمین را از ما سلب کردند و مارا نسبت به حق حاکمیت و موضوع حکمرانی بیگانه ساختند و از دایره آن تجرید نمودند. اما طی دو دهه اخیر، آمر صاحب احمد مسعود اولین کسی بود که در مواضع نظری و رفتارهای عملی اش به خوبی این موضوع را متجلی ساخت و این حس را بازتولید کرد و به متاع عمومی مبدل نمود.

۲- مهم ترین و بُرنده ترین سلاح طالبان اسلام مبتنی بر قرآئت رادیکال و افراطی و تکلیف مدار است. این فهم از اسلام هم برای جنگ آنها مشروعیت فراهم می کند، هم ویران کردن کشور را توجیه می نماید و هم کشتار افراد ملکی و بی گناه را از حیث نظری-اعتقادی مدلل می سازد.

 خوشبختانه، وی با تقدیر علما و قایل شدن نقش مهم و تعیین کننده به آن ها در زمینه سیاست و تاکید بر ضرورت تشکیل حکومت اسلامی، سلاحی را که تکنوکرات های از غرب آمده و تسلیمی های ما در اختیار طالبان قرار داده بودند؛ ستاند.