-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۹, یکشنبه

خیزش های مردمی در شمالی از کلکان آغاز شد

مردم ولسوالی کلکان به روز شنبه  به ولسوال  حکومت غنی و قومندان امنیه آن  اجازه ورود به دفاتر شان را ندادند.

برای چندمین بار است که مردم کلکان علیه ولسوال فعلی آن شهرستان دست به اعتراض زدند و خواستار این شدند که ولسوال و قومندان امنیه شان باید از شمالی باشد.

چندی قبل در پیوند به دزدی شدن ده ها بوجی آرد و مواد کمکی باشندگان کلکان خواهان برکناری عبدالغفور پوپلزی ولسوال کلکان شده بودند. غفور پوپلزی که از تندروهای مشکوک است به حمایت حلقات لجوج محافظه کار در این شهرستان  مقرر شده تا به مثل ولسوال شکردره  صد ها تن از نواقل را در کلکان جابه جا نماید.