-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۲۳, پنجشنبه

نقش مشکوک داود ناجی به دفاع از اشرف غنی

 یافته های گزارشنامه افغانستان آشکار می کند که داود ناجی یکی از هدایت  گران جنبش به خون خفته و شکست خوردۀ «روشنایی» از سال ها به این سو با سازمان ام آی 6 انگلستان درارتباط بوده است. نامبرده ناگهان علم زعامت برافراشت و حتی نشانه هایی ذکر شده که در واقع، سر جنبش روشنایی را همین شخص شیره مالید. داوود ناجی از ابتداء با شبکه حنیف اتمر رابطه داشت و احتمالاً بعد ها به تشویق ام آی 6 به شورای امنیت ملی راه یافت. 

حملات انفجاری بزرگ که بدنۀ راه پیمایان جنبش روشنایی را هدف گرفت، در زمان حضور حنیف اتمر درشورای امنیت ملی اتفاق افتاد.

بعد از توسل علنی به ارگ، وی درحال حاضر در شورای امنیت ملی، سرگرم کار درمیان صفوف هزاره ها است. یکی از اشتغالات اصلی وی، چاه زنی و فاصله اندازی شدید بین هزاره و تاجیک ها است.