-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۲, یکشنبه

اشرف غنی فرار می کند

 حفیظ منصور می‌گوید:  بسیار شباهت های عجیب بین داکتر نجیب و داکتر اشرف غنی می‌بینم. اشرف غنی می‌خواهد فرار کند مثل داکتر نجیب و راه را باز کند به کسانی دیگر و تجربه آقای کرزی و اشرف غنی بر پدر و پدرکلان ما کافی است.