-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۲۲, چهارشنبه

این آقا نمایندۀ دفترسیاسی احمد مسعود نیست

 جنرال ذبیح الله پسر جنرال خلیل خان  مدتی  می‌شود در اروپا  در تدارک ایجاد نهادی است و با این فعالیت ها خودش را نماینده  احمد مسعود  در بین مردم معرفی نموده  است. در حالی که  دفتر سیاسی احمد مسعود این فرد را نمی شناسد و  هیج گونه رابطه یی با وی ندارد. 
منبع مسوول در دفتراحمد مسعود می گوید که این  آدم نماینده ما نیست. به نظر می رسد که فرد مذکور از نام احمد مسعود می خواهد در اروپا دکان باز کند و سر مردم کلاه بگذارد. بنا برین به جوانان و شهروندان کشور دراروپا اطلاع داده می شود که این فرد نماینده دفترسیاسی مقاومت نیست و ادعایش از اعتبار ساقط است.