-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۱۲, یکشنبه

چه کسی مستحق جانشینی احمدشاه مسعود است؟

 

                                    نوشته‌ محمدعثمان نجیب 

خطاب مشخص به آقای محترم ریگستانی که از دست غنی گریه دارند: 

وقتی غنی بداند که تذکره‌ی قبیله اش در جیب های شما و مانند های شماست نه شما حقی از تجلیل های تان دارید و نه غنی ملامت است که شما را اجازه‌ی تجلیل نه داد. زنده باد غنی که می داند چی کند با شما ها؟  مکر این که صریح و سریع و بی درنگ ماجرای برکه‌ی هویت افغانی تان را مستدل رد کنید و ملت را قانع بسازید که با خون قهرمان ملی معامله نه کردید. در فهرستی که برای تشخیص نخبه های وفادار به قهرمان ملی نزد من است و خودم آن را از تجارب خود بخش بندی کردم و در سلسله‌ی « ... چی کسی مستحق جانشینی احمدشاه مسعود است...» نام شما در رده‌ی اول پس از انجنیر صاحب اسحاق،  محترمان حفیظ منصور، مولانا عبدالرحمان،‌ مولانای طلوع و ضیایی و عزیزالله آریافر چند تایی که تعداد تان از ده نفر بیش تر نه می شود قرار داشت که با دیدن آن شناس نامه شما هم لمیده و لنگیده‌ی خفته بر آمدید. یعنی چی... آقای ریگستانی؟ من شماذرا هرگز نه دیدم و‌ نه می شناسم اما در مورد تان شنیده های زیادی داشتم  و نشان می دادند که صلابت بهتری دارید.  وقتی آقای محمودی هدایت مارشال صاحب را هنگام  اعلام فرمان جنرال شده ها به من رساندند تا به جای شما نام من (نگارنده) اعلام شود و آقای عبدالله فهیم در حال خواندن اخبار بودند، من خودم را خجل می دانستم، چون شنیده بودم که شما ظرفیت هایی دارید. هر چند آن شب همان کار شد. اما بعد ها فرمان. مستقلی از سوی ریاست جمهوری مزین به امضای مارشال فقید صادر شد.  

آقایان آریافر و محمودی برای من هم دوست گران مایه اند و پیوسته گفته ام که مارشال من دو نفر اند اول آقای عزیز الله آریافر جوان دانش‌مند با مناعت و با ثبات و جلال الدین محمودی.  حالا شما به کدام رو با آن شناس نامه ی غنی وار تان. مستحق تجلیل استید ‌چرا تا  حالا آن را رد نه کردید؟