-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۱۳, دوشنبه

فرمانده پیرام قل ترور شده یا شکار ماین؟

 سعدالله یولداش نوشته است که قتل فرمانده پیرامقل ضیایی مشکوک و پلان شده معلوم می شود. وی می گوید درمسیر قریه گرداب به سوی شهر رستاق درحرکت بودیم که ناگهان «صدای مهیب به گوش مان رسید و هر سو ترسیده و تپیده افتیده بودیم. وقتی بلند شدم رفتم به سوی آمرصاحب ( پیرام قل) می خواستم وی را بالا کنم که در بغل تپه، لباس هایش غرق در خون بود. گفته می شود کسی از بالا زده باشد؛ یعنی هیچ علائمی از مین، یا اسلحه لایزری و جنگ رویارویی نبوده و ( این طورپیداست که) به وسیله هواپیمای بی پیلوت به شهادت رسیده است. حالا جای سوال است که این پهپاد مربوط نیروهای بین المللی است یا این که طالبان دسترسی به چنین امکانات پیدا کرده اند؟