-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۱۴, سه‌شنبه

طالبان نیامده، رونق کوکنار درحال افزایش است

انحصارکشت کوکنار و تجارت مواد مخدر، شاید کشاکش بین روسیه و امریکا را زیاد تر کند. بعد از خروج، جنگ برسرهلمند تشدید خواهد شد.

براساس ارزیابی مشترک اداره ملی احصائیه و معلومات (مرکز آمار) و دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل( UNODC ) مناطق زیر کشت خشخاش در این کشور ۳۷ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته و میزان تولید تریاک نیز در افغانستان به ۶۳۰۰ تن رسیده است.

این ارزیابی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۹ خورشیدی حدود ۲۲۴ هزار هکتار زمین زیر کشت خشخاش بوده که در سال گذشته ۱۶۳هزار هکتار زیر کشت خشخاش بود و امسال ۳۷ درصد افزایش یافته است.