-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۴, سه‌شنبه

جمهوری معشوقه ها

 تمنا جهش از بیست سال بدین سو دوست دختر محمود کرزی برادر  کرزی بود، اکنون ناگهان به مقام معین بخش فمنیسم وزارت زنان تعیین شده است. از ارائه گزارش های فضاحت بار اضافی دربارۀ وی جلوگیری می کنیم. تمنا جهش سواد لازم ندارد و این می گویند شایسته سالاری دروغین. واقعیت این است که  از طریق  تمنا دختران وزارت زنان  را به دام جمهوری می آورند.