-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۲, یکشنبه

مذاکرۀ مخفی حنیف اتمر با طالبان درلبنان


به صد ها تن از منسوبان وفرماندهان طالب، ازطریق سفارت افغانستان درتهران، پاسپورت رسمی توزیع شده است. 

به گزارش منابع سری غیررسمی، چند روز است که حنیف اتمر وزیر خارجه، سرگرم نشست های خصوصی با نماینده های طالبان در لبنان است.

ترتیبات این نشست ها با میانجی گری سپاه پاسداران ایران انجام گرفته و دو تن از اعضای شورای کویته و دو تن از شورای پشاور درنشست سری لبنان اشتراک دارد و محوربحث روی حکومت آینده بوده است. 

گزارش مشعر است که گروه طالبان ظاهراً با حنیف اتمر به توافق رسیده اند که اتمر در مقام وزارت خارجه در حکومت بعدی نیز ایفای وظیفه کند و در بین کشورهای مخالف با پاکستاني ها به نفع تحریک طالبان لابی گری کند.

به همین منظور  اتمر افراد منتسب به تیم خودش را دردفاتر دیپلماتیک افغانستان در هندوستان مستقر کرده است. فرید ماموندزی  به حیث سفیر در دهلی ، سلیمان کاکر  و ذکیه وردگ را به وظایف قنسل در شهرهای متعدد آن کشور مقرر نموده تا هیچ منفذی برای سایر گروه های سیاسی در هندوستان باقی نماند.

این عملکرد اتمر در ارگ حساسیت زیاد ایجاد کرده و شاید غنی به زودی  چندین تن از دیپلمات ها را از هندوستان بدون پایان یافتن موعد کاری شان ختم وظیفه نمآید و بعد از آن در مورد سفیر و قنسل ها تصمیم می‌گیرد.

درخبرهمچنین آمده است که غفور لیوال سفیر در تهران به دستور اتمر به صدها تن از فرماندهان طالبان  پاسپورت رسمی توزیع کرده تا بتوانند بدون درد سر به کشورهای دیگر سفر کنند.