-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۱۴, سه‌شنبه

دربرکناری حکومت غنی اجماع وجود دارد

گزارش می شود که نیروهای سیاسی وابسته به مقاومت، دربرکناری اشرف غنی طرفدارطرح خلیلزاد اند.

ارگ تنها مانده و دلهره  شدت گرفته است. همزمان، تلاش تیم چهارنفره، به شدت با حلقاتی از طالبان درتماس و چانه زنی اند. خطرتحویلدهی ناگهانی بیزها وقرارگاه های سکتورامنیتی به طالبان وجود دارد. گروه طالبان به ارگ گفته اند که گارنیزیون ها را تخلیه کرده و خود شان از آن جا بیرون بروند. تب فروپاشی بالا رفته و برخی ارتباطی های طالبان درداخل وزارت دفاع و پلیس، پیوسته پوسته ها را در اطراف شهرها به طالبان می دهند.

واگذاری یک پایگاه مهم درغزنی فاجعه به بارآورد و همه سربازان اردو اسیر شده اند. هنوز این به معنای پیروزی طالبان نیست و درجناح مقاومت، مسلح سازی و جا گذاری دسته جات مسلح درموقعیت های حساس نیز به سرعت درجریان است. این طورمعلوم می شود که نیروهای مقاومت، برای مقابله با طالبان برای تسخیرمراکزشهری آماده شده اند.

خلیلزاد، طرح تقسیم قدرت را تکمیل کرده و امروز دراختیار کابل گذاشته است. طرح خلیلزاد جنجالی درارگ به پا کرده است. تسلیمی غنی محتمل است و از حضرت حسین ( امرالله صالح) هم خبری نیست.