-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۱۲, یکشنبه

سخن یاسین ضیاء اکنون کف آب است

یاسین ضیاء با لحنی استهزاء آمیز گفت کسانی که از مقاومت دوم و یا چندم گپ می زنند؛ بیایند بخشی از پلیس محلی یا اربکی شوند. روح الله احمدزی هم چیزی مشابه همان را گفت. رهبری درحال فرازآیی مقاومت علیه تروریزم پیشاپیش حساب خود را با جمهوری چهارنفره تصفیه کرده است. دولت درحال فروپاشی است. سوال برسر این است که خالیگاه دولت اسقاط شده را کدام نیرو یا چه سرعتی و قدرتی به نفع خود پر می کند؟ مقاومت افزون بر دفع دشمن، خودش را صاحب دولت آینده می داند. نیرویی که به میدان آمده که داعیه آن دفاع از افغانستان و مدنیت کشور است، صاحب دولت می تواند بود؛ نه این که به گروه اربکی و اجیر جمهوری چهارنفره خدمت کند. 

اوضاع نشان می دهد که افراد رده اول جمهوری مصادره شده، درصورت واگیری هرج و مرج، دستگیر شده و به محکمه ارجاع خواهند شد.