-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۲۵, شنبه

توافق طالبان برای ادامه مذاکرات دوحه

 طالبان دریک چرخش موضعی، با نماینده گان صلح اعزامی از کابل در دوحه ملاقات کرده اند. قبلاً اعلام کرده بودند که تا زمان حضور قوای خارجی، به هیچ مذاکره یی تن نخواهند داد. این تغییر از کجا آمد؟ فشارهای پاکستان، انگلیس و امریکا باعث شده است تا در موضع کانکریتی طالبان تغییری رونما شود. اما به نظر می رسد که این تغییر در ازاء یک امتیاز کلان دیگر حاصل آمده است. بلینکن و قمربجوا، از اشرف غنی تعهد گرفته اند که برای رهایی 7 هزار زندانی دیگر طالبان آماده باشد.

رهایی 7 هزار طالب، همانا و ادامۀ جنگ برای فتح کلان شهر ها همانا. این یک انکشاف وحشتناک است و باید با آن با تمام توان مقابله شود.