-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۱۳, دوشنبه

کارمشترک مفرزه های پاکستان وشورای امنیت درتخار

 پیرام قل از فرماندهان جاودانیاد – احمد شاه مسعود – بود و دربرنامه همایشی که احمد مسعود در تخار قرار است راه بیاندازد، از اشتراک خود اطمینان داده بود. برنامه طوری بود که بعداً درعملیات مشترک، همه قرارگاه های باندیت های طالب را درولسوالی ها درهم بکوبند.

اما مدیران ترورهای زنجیره ای و هدف مند که از بیست سال به این سو درارگ فعال است، مسیر اقدامات را تغییر داد. 

منابع به گزارشنامه افغانستان اطلاع داده اند که پای شورای امنیت ( ارگ کابل) و مفرزه های آی اس آی در میان است. جزئیات گزارش درآینده ارائه خواهد شد.