-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۵, چهارشنبه

برگرداندن والی پادگانی از فاریاب وضع را بدتر می کند

 برگرداندن داود لغمانی به کابل، برخشم مارشال دوستم و جنبش ملی بیش از پیش دامن زده است. اکنون جمهوری سه نفره از مردم فاریاب از نظر حیثیتی انتقام می گیرد. یعنی، والی انتخابی فاریاب مطابق منظوری مارشال دوستم را به رسمیت نشاخته و نخواهد شناخت. با اعصاب شان بازی می کند تا سطح تنش آن قدر بالا برود که دست به اسلحه ببرند و زبان جمهوری سه نفره برای هراقدامات ضد ملی علیه مردم دراز شود. مارشال دوستم و فاریابی ها گاو را نیمه پوست کرده رها نمی کنند. زیرا بی حیثیت می شوند و طلسم مقاومت تاریخی می شکند.

پس چی می شود؟

نخست، جنبش ملی عملیات خود را تشدید کرده و در نیمه راه عقب نشینی نمی کند. ثانیاً ممکن است دیگرولایات به خیزش مشابه و رزمایش اراده برخیزند. چنان که خبرتازه مشعر است که مردم پروان، حکم اشرف غنی مرتبط با انتصاب هفت ولسوال را رد کرده وهمانند فاریاب و پنجشیر، خواهان برگزاری انتخابات محلی برای گزینش ولسوال ها شده اند.