-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۳۰, پنجشنبه

جاوید کوهستانی، شورای مفروضِ حکمتیار را «کودتا» نامید

ارکستر ناساز شورای اختراع شده «عالی دولت» نام مارشال دوستم و یک عضو گروه طالبان را به شکل جعلی به فهرست خود افزوده است. این دو، با سیاهۀ ارگ قابل جمع نیست.

 گلبدین حکمتیار میگوید که برخی سیاست گران با رییس جمهور غنی بر سر ایجاد یک شورای هشت نفری تصمیم گیرنده توافق کرده اند.

گلبدین حکمتیار که تا چندی قبل، خواستار تشکیل حکومت مؤقت و «فتح ارگ» بود، اکنون در گفتگوی با آریانا نیوز می گوید که در  شورای خود ساختۀ ارگ، یک عضو گروه طالبان نیز شامل خواهد بود!

به این شرح: اشرف غنی، حامد کرزی، گلبدین حکمتیار، صلاح الدین ربانی، مارشال عبدالرشید دوستم، محمد محقق، کریم خلیلی و یک عضو مجهول طالبان. جاوید کوهستانی درواکنشی کوتاه، این پره و جمپه را «کودتا» علیه فرآیند سیاسی نامید.

 حکمتیار میگوید که غنی آماده واگذاری قدرت سیاسی به یک حکومت انتقالی بی طرف است. معلوم نیست که بی طرف چه کسانی هستند؟

گلبدین حکمتیار میگوید: نیروهای خارجی افغانستان را ترک میکنند. حکومت فعلی با حکومت قابل قبول برای همه تعویض میشود. شورای عالی دولت تشکیل میشود و این ها (طالبان) هم عضو این شورا؛ زندانیان شان هم رها میشود و نام رهبران شان هم از فهرست سیاه امریکا خارج میشود.