-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۲۳, پنجشنبه

اجندای انگلیس و پاکستان مانند دهه هفتاد شکست می خورد

 مدیریت جنگ افغانستان در دهۀ هفتاد خورشیدی در دست انگلیس و پاکستان بود. حالا امریکا بعد از بیست سال مدیریت مشترک و بیشترینه انحصاری، سرنوشت جنگ و صلح را دو باره به پاکستان واگذار کرد. دردهه هفتاد، اجندای تسخیر کامل کشور وطالبانیزه سازی سیاست و نظام، به ناکامی انجامید.

حالا همان سناریو سر از نو روی کار شده است. پس  نشانه های پیروزی سناریوی کهنه در شرایط جدید کدام ها اند؟ تفاوتی که بین دهه هفتاد و شروع دهه 1400 وجود دارد این است که نسل جدید و نسل قبل از آن، بیدارتر، استدلالی تر و تبلیغاتی تر شده اند. سناریوی کهنه اگر به روز نباشد، با شکستی سنگین رو به رو خواهد شد.

واقعیت جدید دیگر این است که سرمایه گذاری هند درافغانستان در بیست سال اخیر، در مسیرراهبردی جلو می رود و با افغانستان پیمان امنیتی و دفاعی دارد. ایران، هذالقیاس، نفوذ نهادینه شده یی درافغانستان اعمال کرده است. این دو کشور، مانع اصلی تطبیق اجندای پاکستان و انگلیس جمع عربستان و امریکا اند. پس، هرگاه تبانی و اجماعی حاصل نشود، نبردهای تاریخی و خرد کننده ای در خواهد گرفت. این دو کشور، جبهه مقاومت ضد طالبان را همچو یک گلادیاتور رنج پخته و گردن کلفت به جای طالبان آماده خواهند کرد. رمز موقعیت شان نیز، انگیزه وروحیه فورانی ضد طالبانی جبهه مقاومت است.