-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۲۵, شنبه

تحریکات برضد مارشال دوستم شروع شده

 اشاره: یک روز بعد از هشدار مارشال دوستم به اشرف غنی درارتباط به استقراروالی دیسانتی درفاریاب

ظاهر انیق خبرداد:

تازه!

صدها اعتراض کننده‌ در میمنه درب مقام ولایت فاریاب را با قفل و زنجیر بسته نموده، میگویند، مانع معرفی داود لغمانی بحیث والی فاریاب میشوند.

گفته میشود طیاره حامل آقای لغمانی در میدان هوایی میمنه مستقر در لوای اول پیاده نشست نموده است.

در همین حال نیروهای امنیتی به خاطر معرفی والی جدید جاده های منتهی به مقام ولایت را بسته‌اند. باشنده‌گان فاریاب اقدامات نا سنجیده حکومت و اعتراض کننده‌ها را به خاطر برهم زدن روز سوم عید در شهرمیمنه محکوم کردند.