-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۱۵, چهارشنبه

صدای پای حکومت مؤقت بلند تر به گوش می رسد

بابای تعصب، کمربند خود را کم کم ایلا می دهد!

 از گدود شدن خطوط سرخ و زرد اشرف غنی و هیاهوی امام حسین افغانی ( امرالله صالح) مدت زمان زیادی سپری نشد که اکنون آماده می شوند که به ایستگاه نا خواسته «حکومت مؤقت» توقف کنند و از قطار پیاده شوند. 

غنی، برخلاف گفته قبلی اش که « سرمی دهم و قدرت را بدون انتخابات تحویل کسی نمی دهم»، بعد از دیدار اخیر با خلیلزاد، نقاب را از صورتش برداشته و کم کم به طرح کسانی که او را از بانک جهانی تا ارگ کابل رسانده بودند؛ گردن می نهد.

غنی که از قطار پا به زمین می گذارد، منزل بعدی اش معلوم است که می رود امریکا یا دو باره مشاور بانک جهانی می شود. اما سوال این است که امام حسین «افغانی!» که همه مسیرهای عقبی خویش را منفجر کرده، به کدام مسیر پا می گذارد تا از کوتل های بعدی این چالش، خودش را به یک نقطه امن برساند؟