-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۲۱, سه‌شنبه

کاخ سپیدار به عبدالله ریشخند زد

اشاره: این ها برای حکومت مداری ساخته نشده است. کاربرد شان برای چیزهای دیگر است. کارکنان عبدالله سر خودش نیشخند زد؛ عبدالله بالای مردم!
سود بختیار

دراوج تراژدی و جریان حمام خون درکابل،  دفتر شورای عالی مصالحه یک تصویر نا مناسب رئیس شان را حتی برای دو ساعت پنهان نتوانستند! میزان شکست، ریخت، بی معنایی و بی پروایی را در امور کاری و دفتری از همین جا و از درز کردن همین تصویر به بیرون می تواند اندازه کرد.

همینطور در سفر شان به عربستان سعودی وقتی که محافظ شاه سعودی از یخن استاد عطا گرفت و از صف نخست عقب راندش! دقایق بعد آن تصاویر از طرف همراهان سفر شان همگانی شد.