-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۲۴, جمعه

دیروز برطبل خروج قوای اجنبی می کوفت

اکنون ساز دیگری می زند و می گوید که سکتورامنیتی به طورکامل حفظ گردد!

من به قربانت این چه نیرنگ است؟!

 خامه پرس: گلبدین حکمتیارمی‌گوید که روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان یک تصمیم نادرست، غیر مسئولانه است و منجر به ادامهٔ جنگ در افغانستان خواهد شد.

آقای حکمتیار می‌گوید تا زمانی‌که حکومت انتقالی در کشور ایجاد نشود، تصمیم خروج نیروهای خارجی از افغانستان نادرست است.

او می‌افزاید، اگر افغان‌ها در باره ایجاد حکومت انتقالی به توافق نرسند، با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان جنگ دیگری در کشور آغاز می‌شود.

رهبر حزب اسلامی اظهار داشته‌است که با خروج نیروهای آمریکایی از کشور بهانه‌ای برای ادامه جنگ وجود ندارد و از گروه طالبان توقع می‌رود که با روند خروج قوای خارجی جنگ را در افغانستان خاتمه دهند.

او در ادامه گفته‌است که با ایجاد حکومت مؤقت ساختار‌های حکومت به ویژه نیروهای امنیتی و تشکیلات آن حفظ شود و تنها مقام‌ها باید تغییر کند.