-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۲۵, شنبه

وضع کدام طرف زیاد خراب است؟

 خنجر پاکستان از شش طرف درپشت و پهلوی شان فرو رفته؛ اما این ها درفکر افتخارات معدوم و نام نهاد غوری و غزنوی اند.

آیا این نشانه یی از سقوط حتمی و قریب الوقوع نیست؟

حمدالله محب یک ضلع حکومت سه نفره سخنانی بی فایده  و احساساتی بر زبان می آورد؛ به این شرح:

نیروهای ما مقابل همسایه‌ای ایستاده‌ گی می‌کنند که این کشور از عزت و افتخار هیچ چیز ندارد؛ جاده‌های‌شان به نام شیرشاه سوری، موشک‌های‌شان به نام غوری و خانه‌های‌شان به نام غزنوی است و از این نام‌ها برای ترساندن هند استفاده می‌کند."

حمدالله محب افزود که پاکستان به حدی پست شده است، به حدی وضعیت‌اش خراب شده است؛ که چند هفته پیش دو دیپلمات این کشور ۱۱ دالر را از کوریای جنوبی دزدی کردند.