-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۲۳, پنجشنبه

ملا منان نیازی به شفاخانه بگرام منتقل شد

 ملا منان نیازی از رهبران جزیره نشین طالبان که درهرات مورد حمله قرار گرفته، از شفاخانۀ حوزه ای هرات بلافاصله به بگرام منتقل شده است. ضربه درسرش خورده و جراحتش خیلی جدی گفته شده است. ملامنان نیازی از چهره های ضد شیعه است که درسالیان پسین از سوی سفارت امریکا خرج و لوژستیک ومعاش دریافت می کرد و فعالیت هایش از طریق شورای امنیت ملی درکابل تنظیم می گردید و جنگ ابزار ومهمات برایش از سلاح کوت های نیروهای امنیتی اکمال می شد. وی به منظور یک دست سازی حاکمیت طالبان درهمه ولایات ( پس ازعید) مورد حمله قرار گرفته و به بگرام منتقل گشته است. 

احتمال بازگشت مجدد وی به حوزه جنوب وجود دارد و اگر صحت یاب شود، بسترانشعابی طالبان ضد آی اس آی را رهبری خواهد کرد.