-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۱۵, چهارشنبه

احمد مسعود به غنی: خدا کند به ما محتاج نشوی!

گزارشنامه افغانستان پیشاپیش از نقش باهمی غنی - امرالله درجلوگیری از برگزاری مراسم هشت ثور در خیمه لویه جرگه خبرداده بود. احمد مسعود امروز گفت:

من با امرالله صالح یک دوستی دارم. مسله خیمه لویه جرگه کار ارگ بود. امرالله صالح تلاش خود را کرد.

احمد مسعود زیرکانه و سیاسی حرف زد. یک خط فاصل بین غنی و امرالله کشید؛ تا غنی را منزوی کند. ورنه، مثل آفتاب روشن بود که امرالله تا آخر تلاش کرد تا خیمه لویه جرگه از دسترس طرفداران احمد مسعود خارج باشد. برفرض، امرالله «تلاش» خود را کرده بود؛ اما تلاش معاون رئیس جمهور که به نتیجه نمی رسد، معاونیت رئیس جمهوری معنای خود را از دست داده و به معاونت نام نهاد تغییر ماهیت می دهد.
احمد مسعود رأساً خود اشرف غنی را نشانه گرفت و عامل اصلی اجازه ندادن برگزاری مراسم درخیمه لویه جرگه، اشرف غنی بود. وی خطاب به غنی اعلام کرد: ما هیچ گاه به تو محتاج نخواهیم شد؛ اما خدا کند که تو به ما محتاج نشوی!
جنبه دیگر سخن مسعود این است که موجی هول آور به سوی غنی وشرکاء درحال نزدیک شدن است.