-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۱۷, جمعه

نتایج آنی حرکت احمد مسعود

 حرکت احمد مسعود ( تمرکز بر سرود ملی، بیرق و اعادۀ اقتدار جهادی علیه طالب) برای حکومت، طالبان و محافظه کاران درسراسر کشور غیرقابل انتظار بود. عاقبت این وضعیت دو چیز است به طورعمده: گسترش تسلیم دهی جبهات به طالبان و در سوی دیگر، گسترش جبهات مقاومت برای نجات مدنیت از خطر بربریت. دربیان ساده، احمد، خلاء فقدان رهبری برخاسته از خیانت «سوداگران» را پر کرد. جبهات سختی و سمجی علیه احمد به خیزش خواهند افتاد؛ از داخل و بیرون. اما وی دم تبررا دقیقاً بر ترق گره گاه تاریخ زده است.