-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۵, چهارشنبه

به جای دکترفضلی، غلام محمد اسحق زی انتخاب شده

 غلام محمد اسحق زی به حیث سفیر در نماینده گی دایمی افغانستان در ملل متحد مقرر می‌شود.

اسحق زی از درانی های معتدل و کارمند ملل متحد در کشورهای متعدد بوده که میانۀ خوب با حنیف اتمر ندارد.

حنیف اتمربه غنی قناعت داده بود تا داکتر فضلی را به نیویارک درمقام سفیر بفرستد تا یک حاجب دربار از ارگ کم شود ولی قبل از برگشت اتمر از سفر لبنان  تیم اداره امور  رئیس جمهور را وادار کردند تا حکم سفارت غلام محمد اسحق زی را صادر نمایند.

اختلافات میان فضلی و اتمر شدیدتر شده روان است و فضلی  به رئیس جمهور مشوره داده تا در وزارت خارجه  تمام مقرری های  دوسال اخیر اتمر را بازنگری و یک تعداد زیاد شان را ختم وظیفه نمایند.

هم چنان فضلی تلاش دارد تا حکم رئیس جمهور را بگیرد که در دستگاه دیپلماسی کشور از یک خانواده  دوتن به هیچ عنوان  کارمند نباشند.