-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۲۳, پنجشنبه

نکتۀ ذکرشده در پیام عیدی مارشال دوستم

 اگر گروهی به‌ فکر این‌که از راه زور و جنگ موفق شوند، اشتباه کرده‌اند چون هیچ‌ گاه اجازه نخواهیم داد با این روش به اهداف شان دست یابند و افکار تار و تیرۀ شان را با اعمال تروریستی در این خاک حاکم سازند.