-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۱۷, جمعه

احمد مسعود: احمد شاه مسعود دیگر دریک فرد زنده نمی شود

 احمد شاه مسعود توسط احمد مسعود زنده نمی شود، احمد شاه مسعود دیگر در یک فرد زنده نمی شود؛ اگر درقبال مکتب شهداء، اگر درقبال اتحاد و انسجام کشور و دفاع از ارزش ها و هویت های تان مبارزه کنید؛ مسوولانه عمل بکنید؛ هرکدام تان مسوولانه زنده می کنید و هر یکی از شما مسوول هستید. تلاش ما برای ایجاد انسجام ووحدت و دادن و ایجاد کردن یک آدرس مشخص از احمد شاه مسعود به نسل جوان است که شما هستید. 

سخنرانی درمحفل افتتاح نماینده گی دفتر سیاسی احمد مسعود درناحیه پانزده هم شهرکابل- 1399