-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۵, چهارشنبه

تقدیرنجیب الله بر اشرف غنی تکرار می شود

امریکا وغرب سربازان شان را بیرون می کنند اما قراردادی های نظامی که بیشتر ازسربازان شان است، می مانند.

بینین سیوان نماینده سابق ملل متحد که طرح نجات دکترنجیب الله را تدوین کرده و شکست خورده بود؛ می گوید که اشرف غنی به سرنوشت دکترنجیب الله گرفتار خواهد آمد. وی درگفت وگو با دویچه وله دری گفت که نجیب الله حمایت شوروی و همکارانش را از دست داده بود؛ اینک اشرف غنی نیز درهمان موقعیت قرار گرفته است.

سیوان گفت که صلح از بیرون امری نا ممکن است و اساساً کدام طرح صلحی برای افغانستان دردسترس نیست. نیروهای غرب و ناتو درحال رفتن اند. جنگ سالاران به توافقات خود دلبسته اند. طالب خودش را برندۀ جنگ احساس می کند و طرحی برای صلح وجود ندارد. جنگ ها تشدید خواهند شد.

سیوان گفت که امریکا وغرب تنها سربازان ونظامیان اردوی خود را ازافغانستان بیرون می کشند اما دربارۀ قراردادی های نظامی خویش که تعداد شان فراتر از شمار نظامیان است؛ هیچ چیزی نمی گویند!