-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۲۰, دوشنبه

پیام رهبر طالبان و تلطیف چهرهٔ شیطان از کابل تا لندن


استاد عبدالحی خراسانی

رسانه ها از کابل تا لندن؛ پیام رهبر طالبان را چنان آرایش داده و با روکش انسانی تبلیغ می نمایند؛ که تو گویی بایزید بسطامی یا جنید بغدادی پیام داده است!

پیام رهبر طالبان سه نکته‌ی اساسی دارد:

الف: ما موفق شدیم استقلال و آزادی را به افغانستان بازگردانیم و امریکا را شکست دادیم و به اشغال کشور پایان بخشیدیم.

ب: امارت اسلامی افغانستان حقوق همه را مطابق اسلام، افغانیت و شریعت رعایت نموده و «نظام افغان‌شمول اسلامی » ایجاد می نماید و آغوش امارت به روی همه باز است.

ج: «بر خلاف تعهد، بقیه زندانیان که باید در ظرف سه ماه پس از آغاز مذاکرات بین‌الافغانی رها می‌شدند هنوز رها نشده‌اند، تاکنون نام‌های مسئولین امارت اسلامی از لیست‌ سیاه و جایزه خارج نشده است»

این پیام به شدت فریبنده بوده و معلوم است که در مشوره با اطاق های فکر نهاد های امنیتی پاکستان و دوحه نگاشته شده است.

خبرنگاران معلوم الحال به جای اینکه طالبان را در رابطه با قتل عام هفته ای گذشته شهروندان مظلوم افغانستان مورد سوال قرار بدهند، برای عقده تکانی های فروخفته تاریخی خود لگدی به قبرستان تاریخ زده و سنگی به سوی نظام پرتاب می نمایند، و درواقع برای تطهیر و تلطیف طالبان از هم اکنون فرش قرمز گسترانیده اند.