-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۲۰, دوشنبه

جنایت علیه بشریت - چه کسی پاسخگوست؟

 

        نوشته ی : اسماعیل فروغی

     نظام امنیتی ما برای وضعیت بحرانی موجود پاسخگونیست . درنظام امنیتی کنونی ما سیستم پرسش و پاسخ گُم شده است . تا هنوز به یاد ندارم وزیرومدیری ( فرماندهی ) را به دلیل ناکامی وتقصیردرحفظ جان سربازان پاسگاه ها ومردم ، به سزای اعمالش رسانده باشند . تا هنوزاین را نیزبه یاد ندارم که کدام مسوول حفظ جان مردم به دلیل ناکامی و بی توجهی به وظیفه ، ازکرسی کنار رفته و به سزا رسیده باشد .

     حمله ی موتربمب به مکتب دخترانه ی « سید الشهدا » که بیش از 60 دختر نوجوان و مردم بیگناه را بیرحمانه بقتل رسانده و بیش از170  دیگررا زخمی ومعیوب کرد ، جنایت نابخشودنی علیه بشریت است . دشمنی با قوت تغیر دهنده ی زن است که طالبان وحشی ازآن ترس دارند . دشمنی با توانایی های علمی واندیشه ای هموطنان هزاره است که زن و مرد ، زودتروآسان ترازهمه به باغچه ی پرازگل بیداری و تحصیل علوم وهنرهای انسانی دست یافته و مدنیت وهمگرایی را صمیمانه پخش و گسترش می دهند. 

    این حمله عمق بربریت و جنون انسان کشی گروههای تروریستی اسلامی را گواهی می دهد .

    این حمله وحملاتی شبیه این که فقط چندروزپیش درلوگرهم اتفاق افتاد ، یکباردیگر و برای صدمین بارنشانه ی ناتوانی، بی برنامه گی و ضعف نهادهای امنیتی ما درپیشگیری از حوادث خونبار اینچنینی در نقاط مختلف کشورهم است .

     تازمانی که پسربچه های تربیت شده در امریکا و انگلیس ، نه در میدان عمل بل با گزافه گویی های فیشنی طی نمایشات لوکس مطبوعاتی ، نظام امنیتی کشور را مدیریت کنند ؛ جوی های خون درکشورهمچنان جاری خواهد بود.

     مردم باید بدانند اینهایی که نظام امنیتی کشوربحرانی افغانستان را ازراه کنفرانس های فیشنی مطبوعاتی مدیریت می کنند ، نه مزه ی " قراوانه ی " عسکری را چشیده اند و نه در قشله و پاسگاهی درد کمر نوکریوالی چهارساعته را حس می کنند ؛ چه رسد به آن که دلهره ی جبهه ی جنگ را بشناسند .

    اینان همه ازمادررییس جمهور، فرمانده و وزیر زاده شده اند. اینان همه ازامریکا یا کشوردیگرِشریک جرمِ امریکا به کابل آورده شده ، مستقیم و بدون سلسله ی مراتب ، رییس ، وزیر و فرمانده شده اند و ملک خداداد افغانستان را جولانگاه خواستهای نفرین زده ی شان کرده اند .

 

    مردم باید بدانند و بیدارشوند  ....