-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۱۲, یکشنبه

سلطنت طالبان در محبس پلچرخی برقرار است

نیازی به حمله طالبان بر محبس نیست.

خبر می رسد که زندانیان طالبان در زندان مرکزی کابل اختیاردار کامل زندان ها شده و مسوولان زندان به قول مردم کابل، پیش شان « آنتن نمی دهند». تجمع محبوسین طالب در زندان پلچرخی تراکم دارد و هر اتاق، یک فرمانده تام الاختیار طالب دارد که بر دیگر زندانیان سلطنت می کنند. خبر می افزاید که پول های سرسام آوری به زندانیان طالب از بیرون می آید و هر طالب زندانی به اندازه ده نفر عادی مصرف خوراک، نوشابه و پوشاک دارد. جمهوری سه نفره هیچ صلاحیتی در برابر آنان ندارند.

درهمین حال گزارش شده که محبوسین طالب با استفاده از پول های وافری که برای شان می رسد، دیگر زندانیان را به صف تروریست ها جذب کرده اند. محبوسین طالب هرکدام مثل مشک های پندیده از عقده و کینه دربرابر کابل نشینان، از گفتن هیچ حرف و سخنی درمحضر عام دریغ نمی ورزند.