-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۱۳, دوشنبه

سوگند به سر شما عزیزانم

 درتلویزیون آریانا افغانستان مربوط نبیل مسکین یار، یک شخصی به نام نادرکمیاب، یک برنامه دارد به «مشاعره ومصاحبه». سوگند به سر هریکی از شما کسانی که این یادداشت را می خوانید؛ من تا امروز حتی یک بار موفق به فهم سروتۀ گفتار این آقا نشده ام؛ ازین نکته ( بی جهت) به آن نکتۀ ( بی ربط) می پرد. خدا کند که همه دانی های او را کدام ایرانی نبیند.

نه فهمیده ام که دربارۀ چی چیزی گپ می زند؛ هیچ تمرکزی بریک سوژۀ ارزشناک ندیده ام. یک روز، ریموت را گرفته صدای تلویزیون را تا خط آخر بلند بردم که بفهمم بالاخره چی خبر است درگفتار این مرد؛ چیزی دستگیرم نشد!