-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۲۳, پنجشنبه

تصحیح اشتباه فرهاد دریا


فرهاد دریا متنی سرگشاده انتشار داد با این سرنامه:

 « نامۀ فرهاد دریا به ملا برادر»

سراسر متن را با دلگرمی خواندم و یقین حاصل شد که خوشنویسی فرهاد دریا مظهر قریحۀ ادبی ایشان است. اما من یک اصلاحیۀ کوچک در نامۀ فرهاد دریا پیشنهاد می کنم؛ زیرا، فرهاد بهترین متن نوشته؛ اما درین که آن را به کدام نشانی ارسال کند، اشتباه کرده است. تقاضا های بلند بالایی که از ملابرادر کرده، از صلاحیت ومرتبت آن زندانی بیچارۀ زنجیر پیچ کتک خورده بسیار فراتر است.

آن ملاصاحب گرامی، سال ها درکوته قفلی آی اس آی با موش ها زنده گی کرد؛ با موش ها حرف زد؛ اما یک بار با عمرداود زی سفیرسابق کرزی در اسلام آباد نیز درحالت اسارت در غل وزنجیر صحبت کرد. عمرداودزی درگزارش اش به زبان انگلیسی از زبان ملابرادر نوشت:

داودزی صاحاب، به کرزی بگو تا زمانی که من درین جا، و تو درکابل غلام خارجی باشیم، صلح ما و تو به جایی نمی رسد!

بنا برین، نامه باید این طور آغاز می شد: نامۀ فرهاد دریا به جناب جنرال جاوید قمر بجوا.

و به جای « ملاصاحب گرامی» باید این طور نوشته می شد: مولانا صاحب فضل الرحمان.

هرآئینه که فرهاد، مرجع گیرندۀ نامه سرگشادۀ خود را اشتباه گرفته است.