-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۱۴, سه‌شنبه

نهایی سازی طرح استعفای اشرف غنی / جزئیات درنشست استانبول...


کسانی را که در نگارۀ بالا می بینید، دیروز درکاخ سپیدار، برای حکومت چهارنفره، یک گور کلان و یک تابوت خشن زود ساخت فرمایش داده اند. من که اعلامیه را خواندم، نتیجه یی که گرفتم؛ همین بود.