-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۶, پنجشنبه

این بیرق رسمی دولت اسلامی افغانستان بود نه بیرق کدام حزب و یا قوم

استاد عطا، مگربیرق دولتی را که ده سال تمام برای دفاع از آن درشمال جنگید؛ نمی شناسد!؟

پس از چهارده سال مبارزه مسلحانه علیه متجاوزین شوروی و رژیم دست نشانده شان، هنگامی که دولت اسلامی روی کارآمد، این بیرق را که در نخست در قسمت سپیدی آن کلمه متبرکه طیبه ( لااله الاالله محمد رسول الله) نوشته بود و بعداً لوگوی رسمی دولتی را در قسمت وسط آوردند، به عنوان بیرق دولتی به همه معرفی نمودند.

مبارزه دوران مقاومت هم زیر همین بیرق و از آدرس دولت اسلامی افغانستان صورت گرفت که هردو مرحله به هیچ عنوان  صفوف قومی و زبانی نبود.

در دوران مقاومت نیز بیرق رسمی دولت اسلامی، همین بود.

این درست است که جغرافیای مقاومت شمال کشور بود ولی هیچکدام از سران مقاومت  هیچگاه نگفتند و ننوشتند که جنگ شان قومی و منطقوی است علیه طالب ها. حالا هم این بیرق را در حد قوم و محل خاص تنزیل ندهید، چون این بیرق مربوط یک دوره پُرافتخار تاریخ معاصر کشورماست. ولی حالا بیرق رسمی و نام رسمی کشور تغیر کرد. نام رسمی کشور ما جمهوری اسلامی افغانستان است و رنگ بیرق نیز به جای رنگ سپید رنگ سرخ  جابه جا شد.