-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۱۰, دوشنبه

فسخ پروگرام اتحاد ارگ و حکمتیار/ تاکتیک های جمهوری سه نفره

 حکمتیار، بسیارعرق ریزی داشت که خودش را در باشگاه ویژۀ فضلی، محب و امرالله جا بزند؛ اما گزارش ها می رسانند که اشرف غنی زیر قول شفاهی خود زده است. حکمتیار نشست خبری بنا کرد و از نقض تعهدات اشرف غنی گلایه سر داد. حال آن که اشرف غنی هیچ تعهد نوشتاری را درین زمینه امضاء نکرده است.

علت این که حکمتیار چند قدم بیشتر به داخل اردوگاه ارگ راه داده شده بود، ترس اشرف غنی از موقف گیری فعال سیاسی و نظامی احمد مسعود است که بیم آن می رود بیعت و هم پیوندی با وی در ولایات عمده اعلام شود. حکمتیار هم غنی را ازین مساله ترسانده بود و هم خودش را به حیث یک نیروی قهار بازدارنده در برابر قوای مقاومت ملی معرفی کرده بود. او خواستار منابع عظیم مالی از حکومت شده تا در وضع الجیش های بغلان و کندز عرض وجود کند. پروگرام اکنون فسخ شده است. اعضای جمهوری سه نفره ارزیابی کرده اند که حکمتیار از نظر نظامی درحد یک کندک رزمی اردوی ملی هم قوه دراختیار ندارد. تجربه نشان داده است هرگاه حکمتیار درهر حکومتی برای خود جای پایی باز کند، حکومت و نظام فرومی پاشد.