-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۱۴, سه‌شنبه

ترور پیرام قل، پیام ارگ به احمد مسعود بود

چرا فرمانده پيرم قُل ضيايى ترور شد؟

عارف منصوری

اگر از پيام هاى كليشه اى و تسليت نامه هاى مُد روز بگذريم، من ترور اين فرمانده با سابقه، مردم دار و مطرح جهادى جمعيت را در منطقه مرزى ولايت تخار با آسياى ميانه منبعث از دو انگيزه ميدانم:

١- اهداف برونمرزى

يكى از موارد غير علنى توافقات امريكا با طالبان در دوحه، بده بستانى است كه در صورت محقق شدن اين تفاه منامه و آوردن طالبان در ساختار قدرت، آنها زمينه تحركات اخلالگرانه را به آنسوى مرز هاى افغانستان، در جهت منافع بلند مدت امريكا مساعد خواهند ساخت كه حضور چنين فرماندهانى به دليل تعلقات تنظيمى و عملكرد استخباراتى روس ها در شمال كشور، سد و مانعى در اجرايى كردن چنين اقداماتى خواهد بود كه بايد پيشاپيش برداشته شوند.

٢- دسايس درونى

با آغاز تحركات سياسى احمد مسعود و حمايت فرماندهان ولايت تخار از برنامه هاى او كه در يك حركت نمادين مسلحانه در فرخار نمايش داده شد، ترور فرمانده پيرم قل نه تنها زهر چشمى به ساير فرماندهان شمال خواهد بود، بلكه پيام روشنى به احمد مسعود نيز پنداشته ميشود كه اقدامات مخالفت آميزش با ارگ بى پاسخ نخواهد ماند.

واقعيت هر چه باشد، حقيقت اينست كه در حال حاضر، ارگ و طالبان عليرغم مخالفتهاى ظاهرى، در قبال مخالفان سياسى، نظامى و قومى شان مثل دو تيغ قيچى عمل ميكنند كه از تقاطع آن، نه قيچى بلكه پارچه ضرر ميكند.