-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۱۹, یکشنبه

انگشت نما شدن تلویزیون ژوندون وشمشاد به دفاع از دهشت افگنی

رئیس امنیت ملی تلویحاً به دو شبکۀ مرتبط به طالب اشاره کرد. آن چه را که نه گفت، نام شان شان بود.  گزارشنامه افغانستان اطلاع یافته است که برخی از مسوولان تلویزیون های شمشاد و ژوندون در حالات ویژه، استقامت پخش و نشر اخبار مربوط به دهشت افگنی طالبان و فتوحات قطعات سرخ و فدایی آن ها را با نماینده های رسانه یی طالبان هم آهنگ و کوردینه می کنند. 

امنیت ملی سهل می تواند واتس اپ و وایبرآنان را بخواند و وارد اقدام شود.

مهم ترین نکته این است که همین دو شبکه از سوی حلقاتی خاص در درون ارگ، حمایت می شوند و امنیت ملی اجازۀ ورود به مساله را به طور جدی ندارد. اما تنها این دو شبکه هم نیست. دستگاه های متعدد دیگری هم که کمترشناخته شده؛ اما حاضردرباشگاه تبلیغاتی برای طالبان وجود دارند.