-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۱۰, دوشنبه

«اودُرزاده ها» درارگ شرکت سهامی ساختند


تمثیل جمهوریت در اختلاط سه نفره/ آن هم درغیاب طالبان و نیروی ضد طالبان

 گلبدین حکمتیار می گوید که با اشرف غنی و حامد کرزی، روی یک «توافق صلح» به توافق رسیده بود؛ اما غنی آن را اعلام نکرد.

به گفته او «حکومتی مرکب از تمامی افراد قابل قبول برای تمام جناح‌های تاثیر گذار» بوده است. البته به شکل شرکت سهامی.

جالب است که حکمتیار حکومت تشکیل یافته دریک اتاق را « انتقالی کوتاه مدت، غیرائتلافی و قابل قبول برای همه» نامیده که از «سابقۀ نیک»!!» تشکیل شده باشد. حکومت روی کاغذ، درغیاب دشمن مهیبی به نام طالب،  « انتخاباتی برای تعیین رئیس جمهور، پارلمان و شوراهای محلی» را هم درسند خود گنجانیده است. همه ای این بازی ها، یک هدف دارد: یا حفظ ارگ برای چند نفر، یا فروپاشی همه کس درهمه جا.

درآن نشست «اودُرزاده ها» هیچ اشتها نداشته اند. چنان که پیش خود تصمیم گرفته اند که تمامی زندانیان مربوط به حزب اسلامی و گروه طالبان رها شوند. و « حذف نام‌ افغانها» از فهرست سیاه آمریکا وسپس آتش بس دایمی دراولویت بوده است.

حکمتیاریک نکته را فراموش کرده که اشرف غنی کج مدارتر و انحصارتر از اوست. او معاون خود را درجلسه اجازۀ حضور نمی دهد، به حکمتیار چه گفته لک بخشی کند؟

پی نوشت: مرحوم دکترعبدالقیوم خان عموی احمد ظاهردرنامه هایی که به پدراحمد ظاهر می نوشت، اصطلاح « اودُرزاده ها» را در مورد هاشم خان، داود خان، شاه ولی خان، شاه محمود خان و نعیم خان به کار برده بود. او گفته بود تا زمانی که این اودرزاده ها سرکار باشند؛ افغانستان روی ترقی وسعادت را نخواهد دید.