-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۲۰, دوشنبه

درافغانستان، همه شهید اند؛ غازی اند؛ مگر کودکان را دم توپ می گذارند تا همه شهیدان و غازیان بتوانند از همدیگر شکایت داشته باشند.