-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۲۷, دوشنبه

عذر و زاری مضحک ملاقربان به طالبان

 ملاقربان ( مولانا فرید) نمایندۀ امرالله صالح برای تلویزیون طلوع در بحث با یک طالب امریکایی، پیوسته عذر و زاری راه انداخته که « او طالب» جنگ نکن... او طالب به لحاظ خدا.... 

اگر بحث امنیتی و سیاسی همین گونه باشد، تسلیم شدن به طالب، بهتر از آن است. این نوع صدا کشی ملتمسانه، بدین معنا است که این آقایان، از نظرمعنوی و مغزی دربرابر طالب پیشاپیش درهم شکسته و خلع شده اند.

 کار گروه جمهوری سه نفره به استدعا و گرفتن دست و دامن طالب رسیده. شاریده گی بنیان های ضعیف جمهوری به وضاحت قابل دید است. خود امام حسین افغانی ( امرالله صالح) درین روزها ناپدید و خاموش است و سعی برآن است تا رهایی هفت هزار تروریست دیگر را چطور برای مردم توجیه کنند.