-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۲۰, دوشنبه

ایران - امریکا درآستانۀ توافق جدید


نخستین تأثیرمنطقه ای رفع تحریم ها برایران، بر میدان حساس افغانستان دیده خواهد شد.

پیک نت: خبرمی رسد که هیات های کارشناسی برای رسیدن به راه حل لغو تحریم های ایران، سرگرم تدوین کتبی تفاهم نامه اند. 

یکی از موانع جلب موافقت آژانس انرژی اتمی بود که عراقچی روز گذشته اعلام کرد ایران حاضر به تمدید مهلت بازدید بازرسان این سازمان از تاسیسات اتمی ایران است. یعنی همان مهلت سه ماهه یی که در جریان سفر رئیس این آژانس روحانی با یافتن فرمولی که هم مصوبه مجلس رعایت شود و هم جلوی کارشکنی ها گرفته شود با وی به تفاهم سه ماهه برای بازدید از تاسیسات اتمی ایران رسید و جلز و ولز مجلس اقلیتی و استصوابی به جائی نرسید. از سوی دیگر تیم حقوقی ایران به گروه تنظیم کننده متن توافق ایران و امریکا پیوسته است. حتی عراقچی گفته است که شاید تفاهمنامه تا پیش از پایان مهلت سه ماهه (یعنی تا چند روز آینده) تنظیم و امضاء شود که بنابراین نیازی به تمدید مهلت بازرسی آژانس از تاسیسات اتمی ایران نیست.