-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۲۱, سه‌شنبه

آتش بس، سه روزه طالب محیلانه است

 آتش بس سه روزه یی را که تروریست ها اعلام کرده اند؛ درنفس خود بدتر از جنگ است. 

این مثال کار کسانی است که پس پس می روند تا خیز کلان تر بزنند.  برای راه اندازی چندین حمام خون درپسا عید، انرژی جمع می کنند؛ مهمات ولوژستیک می آورند و مهم تر این که به نام آتش بس، از تیررس ضربات هوایی وعملیاتی اردو وامنیت ملی مصئون می باشند.

علاوه برآن، این سه روزه قطع آتش، یک بازی امتیاز گیرانه سیاسی در باور عمومی است. یک نوع رخنه اندازی درباور قربانیان است تا شک دردل شان بریزد که آیا در پس انفجارات مهلک در هفته های اخیر، طالبان بوده یا کدام گروه دیگر!!