-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۲۹, چهارشنبه

مقرری های غیر قانونی اتمر در وزارت امورخارحه

 

حنیف اتمر که با مخالفت شدید داکتر اشرف غنی احمدزی در تایید تشکیل وزارت امورخارجه روبرو شده است، از هفته قبل با دور زدن قانون کارکنان خدمات دیپلوماتیک دست به مقرری های غیرقانونی و خلاف معمول زده است، حنیف اتمر بخاطر امتیاز دهی به نزدیکان و افراد وابسته به تیم خودش بست های خیالی با امتیاز های بلند ایجاد کرده است، مثلا در یک نمایندگی که کار زیاد و تعداد بست های دیپلوماتیک هم در همان نمایندگی است افراد نزدیک خود را مقرر کرده بعداً خلاف اصول کاری آن افراد را بصورت خدمتی به نمایندگی هایی روان کرده است که به کارمند نیاز ندارند تنها حاصل این مقرری ها حیف و میل سرمایه ملی و آقازاده سالاری برای حنیف اتمر است.

۱- وافی الله به حیث مستشار در تهران اما خدمت جنرال کنسلی در لاس انجلس امریکا.

۲- شکران به حیث مستشار در سفارت افغانستان در اسلام آباد در پاکستان اما خدمتی در لاس انجلس امریکا. 

۳- هارون حبیبی مستشار در بنگلدیش اما خدمتی در کنسلی افغانستان در ونکوور کانادا .

۴- سید وحدت شاه مستشار در دوشنبه تاجیکستان اما  خدمتی نمایندگی دایمی افغانستان در نیویارک.

۵- مریم وردک مستشار در ازبیکستان اما خدمتی در اوتاوا کانادا.

۶- شایسته چغانسوری با معاش دیپلومات اما در بست کارمند محلی در سفارت افغانستان در لندن. 

مانند این چهره ها ده تن دیگر در کشور های مختلف به نام مستشار مقرر شده اند اما تمام شان بخاطر اخذ معاش و امتیازات غیر قانونی به امریکا و کانادا معرفی شده اند چون تمام شان ملیت همین کشور های که قرار بروند دارند، به همین دلیل مستقیم دیپلومات مقرر شده نمی توانند. این در حالی است که  نمایندگی های بزرگ افغانستان در تهران، دوشنبه و ازبیکستان که بست های شان به این افراد اختصاص داده شده است به کمبود کارمند بصورت بسیار جدی روبرو هستند ولی به نمایندگی های که خدمتی معرفی شده اند به اضافه تشکیل و عدم ضرورت کارمندان فعلی خود روبرو هستند. محاسبه اتمر از این کار این است که نمایندگی های افغانستان در لندن، واشنگتن، ونکوور، لاس انجلس، نیویارک و اوتاوا کانادا را به افراد نازدانه و دیپلومات در نقش کارمند محلی پر کنند، چون اکثریت شان کسانی هستند که به این کشور ها خدمتی معرفی شده اند ملیت ویا گرین کارت همان کشور ها دارند به همین دلیل بعنوان دیپلومات در آن کشور ها قبول نمی شوند اما اتمر خلاف کنوانسیون ویانا افراد دو تابعیته را در کشور های که ملیت دارند بدون کسب اجازه آن کشورها و حتا بصورت مخفی بعنوان دیپلومات روان می کنند و این افراد با گرین کارت های شان بدون داشتن کارت دیپلوماتیک و خلاف تمام ارزش های پذیرفته در کشور میزبان به کار در سفارت شروع می کنند.

در حالیکه پنج تا هشت سال است که اکثریت کارمندان وزارت امورخارجه منتظر مقرری در نمایندگی های سیاسی و کنسلی کشور در خارج هستند اما جز تیم اتمر نیستند به بهانه عدم تایید تشکیل منتظر مانده اند ولی در عین حال نازدانه های اتمر در بست های نمایندگی های آسیایی افغانستان مقرر و قرار است خدمتی خلاف قانون  به امریکا و  کانادا اعزام شوند.