-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۸, شنبه

رهبربلوچ براساس توطئه شورای امنیت ملی ترور شده است


از سرجمع انکشافات اعلام ناشدۀ اخیربین جمهوری سه نفره و حکومت پاکستان این طورفهمیده می شود که ‏عبدالنبی بنگلزی، یکی از رهبر جدایی‌طلبان بلوچ پاکستان (BLA) ساکن قندهار براساس یک جور آمد و امتیازدهی به پاکستان ترور شده است.

سازمان امنیت ملی افغانستان به آسانی می تواند هر رهبر طالب را درکویته، پشاور یا کراچی حذف کند؛ اما تا کنون هیچ اقدامی درین باره صورت نگرفته است.