-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۲۵, شنبه

داستان درحال تمام شدن است

تجربۀ رویداد های تاریخ سیاسی افغانستان به ما یاد آوری می کنند که با احضار اشرف غنی به امریکا، پروندۀ جمهوری سه نفره بسته می شود. مقدمه اش، رهایی سریع هفت هزار تروریست است. مرحلۀ بعدی اش، تجمع گستردۀ طالبان دراطراف پایتخت و سپس ورود به پایتخت.